Al onze servers bevinden zich binnen de EGG. Het is mogelijk dat bepaalde informatie wordt verwerkt door partners van ons buiten de EU, conform de volgende passage in de verwerkersovereenkomst die onderdeel is van onze algemene voorwaarden:


Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.


Dat gaat dan in de praktijk om Amerikaanse partijen, die vallen onder de Privacy Shield, en daarom toegestaan volgens Europese privacy-wetgeving (AVG). Zo worden bijv. de e-mails die via formulieren worden verzonden, verwerkt door een (gerenomeerd) Amerikaans bedrijf genaamd Mailchimp.


Onderaan de privacy-overeenkomst zie je onze belangrijkste partners: https://www.jouwweb.nl/privacy