Al onze servers bevinden zich binnen de EGG. Indien mogelijk, maken we gebruik van Europese servers van onze partners, zoals Google en Amazon. Het is mogelijk dat bepaalde informatie wordt verwerkt door partners van ons buiten de EU, conform de volgende passage in de verwerkersovereenkomst die onderdeel is van onze algemene voorwaarden:


Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.


In het geval van buitenlandse partners die data verwerken buiten de EU zullen wij zorgen dat de Europese privacynormen gewaarborgd blijven.


Onderaan de privacy-overeenkomst zie je onze belangrijkste partners: https://www.jouwweb.nl/privacy